Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Eksisterende planer

Godkjente reguleringsplaner i kommunen finner man her.


PLANREGISTER

Nyere Planer

Følgende reguleringsplaner er godkjente og skal legges inn i planregisteret.


  • Nr. 49. Gang og sykkelvei Rødsund -Augerød.
  • Nr. 54. Våktoppen (Augerød V)
  • Nr. 51. Folkestad III