Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Min eiendom og infrastruktur Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Eksisterende planer

I planregisteret finner du godkjente reguleringsplaner i kommunen.

Planene ligger i et samlet register, og har en lenke til både plankart, bestemmelser, planbeskrivelser og utbyggingsplaner o.a.

Legg merke til at når du åpner planregisteret, så må du trykke på Søk og Vis alle.

PLANREGISTER
WEB INNSYN - VELG VÅLER KOMMUNE

Nyere Planer

Følgende reguleringsplaner er godkjente og skal legges inn i planregisteret. 


  • Nr. 49. Gang og sykkelvei Rødsund -Augerød. 
  • Nr. 54. Våktoppen (Augerød V)
  • Nr. 51. Folkestad III