Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Avløpsgebyrer i Våler

Avløpsgebyrer i Våler

Har du spørsmål angående fakturering på avløpsgebyret, kan du kontakte Økonomikontoret for hjelp. Spørsmål om fakturering på vann, da må du kontakte Våler vannverk.

Fakturering

Hvor mye du må betale i avløpsgebyr, kommer an på hvor mye vann du bruker. Dette er fordi man regner med at vann som går ut av din eiendom kan beregnes til ca det samme som kommer inn.

Din bolig faktureres for et forskuddsbeløp som beregnes etter siste års avlesning av vannmåler, og som avregnes etterpå mot virkelig forbruk.

Offentlige avløpsgebyrer for 2021

For det inneværende året, er det faste avløpsgebyret satt til kroner 2625,00 og den variabel avløpsgebyret satt til kroner 39,90 pr. kubikk.

Tilknytningsgebyr er kroner 26250 for tilknytning til offentlig avløp.

Forfallsdatoer:

Avløpsavgiften skal betales tre ganger i året. Forfallsdatoene er 1. mars, 1. juli og 1. november.

VANNFORBRUK

Kontakt

Våler Vannverk SA
69287580
post@vaalervannverk.no
Adresse
Vadbakken 6
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Våler kommune - Økonomikontoret
69289100
postmottak@valer-of.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler