Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Lover, forskrifter og retningslinjer for vann og avløp

Lover, forskrifter og retningslinjer for vann og avløp

Vann- og avløpsvirksomheter er underlagt en rekke lover og forskrifter, som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift.

Sentrale lover og forskrifter

VA-NORM FOR VÅLER KOMMUNE I ØSTFOLD

Lokale forskrifter

FORSKRIFT FOR KLOAKKGEBYR
LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPP FOR AVLØPSVANN

Retningslinjer og veiledninger

RETNINGSLINJER FOR FRITIDSBEBYGGELSE UTEN INNLAGT VANN - TOALETTLØSNING OG GRÅVANN