Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Vann

Vann og vannforbruk

Våler vannverk

Det er Våler vannverk SA som har ansvaret for vannforsyningen i Våler kommune. Det er et eget sameieselskap. De sender ut faktura og svarer på spørsmål om vann

KONTAKT VÅLER VANNVERK
TILKNYTNING TIL VANN
FAKTURERING FOR VANN OG AVLØP

Installasjon av vannmåler

VANNMÅLERE I VÅLER KOMMUNE

Vannforsyning utenfor vannverket

I områder uten vannforsyning fra Våler vannverk må det lages egne ordninger for vannforsyningen.

De aller fleste vannforsyningssystemer - både private og offentlige - må forholde seg til drikkevannsforskriften. Samtidig er det varierende hvilke paragrafer som gjelder for de enkelte vannforsyningssystemene.

Kun noen få bestemmelser gjelder for enkeltvannforsyninger, og det stilles færre krav til vannforsyningssystemer som produsert under 10 m3 vann per døgn, enn til større vannforsyningssystemer.

Vannbrønn

Registeringspliktig vannforsyning

Alle private vannbrønner skal registreres.

Du kan lese mer på Mattilsynets hjemmeside og på Grunnvann i Norge.

Godkjenningspliktig vannforsyning

Enkelte vannforsyningssystemer er godkjenningspliktige, det vil si at de må tilfredsstille noen spesielle krav i drikkevannsforskriften. Disse må sende søknad til Mattilsynet.

Dette gjelder vannforsyningssystemer som forsyner:

Les mer om regelverket på Mattilsynets nettsted.

Skal man lage egen brønn til enkeltstående bolighus, kan dette sendes kommunen som byggesak.

All brønnboring skal dessuten innberettes til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

Byggesak

For at kommunen skal kunne gi byggetillatelse til nye hus og bygninger i slike områder, må det legges fram en tilfredsstillende vann- og avløpsløsning før du får en igangsettingstillatelse.

Før du får en ferdigmelding på bygningen, så må du ha tatt vannprøve fra brønnen, å fått den godkjent hos et godkjent laboratorium. Svar fra den analysen sendes til Våler kommune, som vedlegg til søknad om ferdigattest.

OM VANNFORSYNINGSSYSTEMER PÅ MATTILSYNET.NO
OM BRØNNBORING PÅ GRUNNVANN.NO
INNRAPPORTERING AV BRØNN PÅ GRUNNVANN.NO

Hva er vanlig forbruk?

Statistisk sett er normalt vannforbruk for to personer ca 80 - 120 m3 pr år.

En familie med to voksne og to barn vil gjennomsnittlig bruke ca 140 - 180 m3 pr år.

Se opp for lekkasje og dryppende kraner!

Når det ikke brukes vann i huset, skal det heller ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne, trekanten eller hjulet på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje et sted.

Et rennende vannklosett vil for eksempel kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året.

Våler vannverk har bare ansvaret for hovedledningene. Alt som skjer på stikkledningen inn til eiendommen og dine egne sanitæranlegg er ditt eget ansvar.

Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegg eller stikkledning (det vil si vannrøret fra hovedledningen og inn til huset ditt) bør du derfor kontakte et rørleggerfirma.

Dersom vannforsyningen til eiendommen din må stenges på hovedledningen for å reparere lekkasjen, ta kontakt med Våler Vannverk SA så hjelper de deg med det.

Tabell for beregnet mer forbruk ved lekkasje:

Installasjon Merforbruk (m3/år*)
Dryppende kran (ca. 1 drypp/s) 8
Rennende kran (2 mm stråle) 45
Hull på rør (0.5 mm stort) 170
Lekkasje i WC (Ikke synlig) 100
Lekkasje i WC (synlig) 200
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400
*1 m3 = 1.000 liter

Egenkontroll

Har du vannmåler installert i din bolig, kan du på en enkel måte sjekke at du ikke har en form for lekkasje internt i ditt hus.

  • Steng alle kraner.
  • Vaskemaskin og oppvaskmaskin skal ikke gå.

Hvis måleren står helt i ro, så har du ingen lekkasje. Beveger den seg rundt, så bør du kontakte en rørlegger.

Gode råd for vannsparing og hagevanning

VANNSPARING
HAGEVANNING

Ofte stilte spørsmål om vann

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM VANN

Kontakt

Våler Vannverk SA
69287580
post@vaalervannverk.no
Adresse
Vadbakken 6
1592 VÅLER I ØSTFOLD