Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Organisasjon Borgerlig vielse i Våler kommune

Borgerlig vielse i Våler kommune

Dette må du gjøre før du gifter deg

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Våler kommune.

Tid og sted

I utgangspunktet vil vigsler finne sted på Våler herredshus (kommunehuset) torsdag og fredag. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet.

Vigsler

I Våler kommune er det ordfører Reidar Kaabbel og varaordfører Kai Guttulsrød som har myndighet til å vigsle.


Kostnad

Det er gratis å gifte seg i Våler kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vielse ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

Før vielsen

Det kan bestilles tid for vigsel på:


VIGSEL@VALER-OF.KOMMUNE.NO

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.


Vielsen

Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vielsen. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

Vielse

Seremonien

Seremonien vil normalt finne sted i kommunestyresalen på Våler herredshus. Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Dersom paret vil sette på ringer under seremonien gis det beskjed om dette. Fotografering og filming er normalt tillatt under og etter seremonien i samråd med vigsleren.

Dersom det er ønskelig med kunstneriske innslag, som musikk eller diktlesing, avklares dette med vigsleren.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregår på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Parkering

Det er i utgangspunktet god parkeringsdekning på Våler herredshus.

Kontaktperson

Nina Voldengen kan kontaktes ved spørsmål om vielser. Telefon: 69 28 91 00