Forside Organisasjon Fremdrift Fledsbergveien

Fremdrift Fledsbergveien

Informasjon:

 

Knut Bjerke AS skal for Våler kommune sluttføre opprustning av Fledsbergveien. Planen for fremdrift er at det i løpet av uke 27 og 28 etableres veidekke med freseasfalt fra Herredshuset til avkjøring til Turulia.

Knut Bjerke AS har ferie i uke 29, 30 og 31.

 

Arbeidet fortsetter i uke 32 med ferdigstillelse av fortau, busslommer og kantstein. Vi har utfordringer med å få asfaltert de første ukene etter ferien på grunn av stor aktivitet hos asfaltleverandører. 

 

Når det stengs for gjennomkjøring i Fledsbergveien på dagtid mellom 07.00 – 17.00 er nærmeste bussholdeplass ved FV115 (Vålerveien) eller ved FV121 (Kirkeveien). Kjøring til boliger skal til enhver tid være mulig.

Ved behov for transport til holdeplass ring 907 54 132 så hjelper de til med transport.