Forside Organisasjon Nytt om navn

Nytt om navn

Anna Ree

Anna Ree

Våler kommune har ansatt Anna Ree som ergoterapeut i 100 % stilling. Hun tiltrer stillingen 26. mai 2019.

"Jeg heter Anna Ree, er født i 1986 og kommer opprinnelig fra Hamar. Jeg gikk ut som ergoterapeut fra Høgskolen i Bergen i 2013. Relevant arbeidserfaring er bl.a. fra brukerstyrt personlig assistanse, rusmedisin, nevrologisk rehab. på sykehus, asylmottak, samt kommunehelsetjeneste. Jeg skal arbeide fulltid som ergoterapeut her i Våler kommune, og gleder meg til det!"

Vi ønsker Anna Ree velkommen til Våler kommune!


Frode Saint-Sollieux

Frode Saint-Sollieux


Frode (37 år) tiltrer en hjemmel som fysioterapeut ved Folkestad fysikalske den 01.06.2019. Han vil være tilstede hver dag.

Frode vokste opp i Våler kommune. Etter studier og jobb andre steder i Norge, flyttet han tilbake til hjemkommunen for 6 år siden. Her bor han sammen med kone og 2 barn. Han har erfaring som fysioterapeut fra kommunal sektor, sykehus og privat praksis.

"Jeg synes det er veldig hyggelig å skulle jobbe i hjemkommunen min, og gleder meg til å bidra til at Våler kommune har et godt helsetilbud til sine innbyggere", sier han.

Vi ønsker Frode Saint-Sollieux velkommen!

F989473 A E52 E 458 F Bb1 B C0 D8 E313 Fe2 C

Rolf Terje Hårberg

Våler kommune har ansatt Rolf Terje Hårberg (57) som ny økonomisjef.

Hårberg kommer fra stillingen som seksjonssjef for byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune, og kjenner dermed kommunal drift meget godt. I Oslo kommune har han blant annet hatt ansvaret for budsjettarbeid, virksomhetsstyringsarbeidet, samt ansvaret for å implementere gode investeringsprosesser. Hårberg har også tidligere jobbet som revisor og han har spisskompetanse på innkjøp og selvkost, spesielt innenfor vann, avløp og renovasjon.

–Jeg er veldig fornøyd med at Rolf Terje har takket ja til å overta ansvaret for det økonomiske arbeidet i Våler kommune, sier rådmann Petter Haugen. Med ham på laget vil Våler kommunes økonomiarbeid styrkes og vi vil dermed sikre at vi har klare og tydelige prosesser og leveranser i drift gjennom et effektivt internt samspill. Utover oppgavene som er direkte tilknyttet økonomiarbeidet, så vil vi også kunne få stort utbytte av den brede kompetansen Hårberg har med seg fra viktige roller han har bekledt. Dette blir bra for Våler, avslutter Haugen.

Hårberg går inn i rådmannens stab og rapporterer direkte til rådmann Petter Haugen.

Rolf Terje Hårberg bor på Folkestad i Våler kommune sammen med sin kone.

Han starter opp i september 2019.

Velkommen til oss!

4 A8 Bf1 F2 1 Bbc 4 C03 89 E5 5930 Bae6545 B

Trine Bråthen

Våler kommune har ansatt Trine Bråthen (45) som ny virksomhetsleder i pleie og omsorg. Bråthen bor i Drøbak og kommer fra lignende stilling i Spydeberg kommune. Hun starter 15.4. Vi ønsker Trine Bråthen velkommen til Våler kommune!

01 B978 E0 7 Fad 4503 Ab0 B 00 F91 F41 F5 D1

Ine Høvik

Våler kommune har ansatt Ine Høvik som avdelingsleder for hjemmetjenesten. Høvik er 54 år, bor i Rygge og er utdannet sykepleier. Hun har arbeidet to år i kommunen og hatt ansvaret som hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund. Høvik har også vært konstituert avdelingsleder for hjemmetjenesten.

Vi ønsker Ine Høvik velkommen som avdelingsleder!


5 Edbf0 E9 23 B9 4405 8097 387611 Cc23 C7

Lau Jakobsen

Våler kommune har tildelt 50% driftshjemmel fysioterapi ved Våler fysioterapi fra 1 mars. Lau Jakobsen er dermed ny fysioterapeut ved Våler fysioterapi for barn og unge 0-18 år.

Jakobsen kommer opprinnelig fra Danmark, er 42 år og bosatt i Fredrikstad sammen med samboer og to små barn. Jakobsen har erfaring fra privat praksis i Danmark og Norge, samt fra Fredrikstad kommune hvor han kommer fra en stilling som barnefysioterapeut.

Jakobsen sier han gleder seg til å bli av en del av fysioterapitjenesten i Våler kommune innenfor barn og unge. Han ønsker å bidra til å fortsette å videreutvikle tjenestetilbudet til det beste for Vålers innbyggere i alderen 0-18 år.