Forside Organisasjon Nytt om navn

Nytt om navn

4 A8 Bf1 F2 1 Bbc 4 C03 89 E5 5930 Bae6545 B

Trine Bråthen

Våler kommune har ansatt Trine Bråthen (45) som ny virksomhetsleder i pleie og omsorg. Bråthen bor i Drøbak og kommer fra lignende stilling i Spydeberg kommune. Hun starter 15.4. Vi ønsker Trine Bråthen velkommen til Våler kommune!

01 B978 E0 7 Fad 4503 Ab0 B 00 F91 F41 F5 D1

Ine Høvik

Våler kommune har ansatt Ine Høvik som avdelingsleder for hjemmetjenesten. Høvik er 54 år, bor i Rygge og er utdannet sykepleier. Hun har arbeidet to år i kommunen og hatt ansvaret som hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund. Høvik har også vært konstituert avdelingsleder for hjemmetjenesten.

Vi ønsker Ine Høvik velkommen som avdelingsleder!


5 Edbf0 E9 23 B9 4405 8097 387611 Cc23 C7

Lau Jakobsen

Våler kommune har tildelt 50% driftshjemmel fysioterapi ved Våler fysioterapi fra 1 mars. Lau Jakobsen er dermer ny fysioterapeut ved Våler fysioterapi for barn og unge 0-18 år.

Jakobsen kommer opprinnelig fra Danmark, er 42 år og bosatt i Fredrikstad sammen med samboer og to små barn. Jakobsen har erfaring fra privat praksis i Danmark og Norge, samt fra Fredrikstad kommune hvor han kommer fra en stilling som barnefysioterapeut.

Jakobsen sier han gleder seg til å bli av en del av fysioterapitjenesten i Våler kommune innenfor barn og unge. Han ønsker å bidra til å fortsette å videreutvikle tjenestetilbudet til det beste for Vålers innbyggere i alderen 0-18 år.