Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Organisasjon Ordførerkjede og butegn

Ordførerkjede og butegn

Kjedet er satt sammen av flere deler som bærer historisk verdi i Våler og Svinndal.

Ordforerkjede Butegn

Foran i senter henger kommunevåpenet som er det gamle adelsvåpenet til familien Bolt i Våler.

På Våpenskjoldet står det montert 2 figurer som symboliserer de to kirkene og den åndelige styrke. Figuren på venstre side representerer Jomfru Maria som Våler kirke er viet til. Figuren på høyre side representerer erkeengelen Michael som Svinndal kirke er viet til.

Kjedet er videre lenket sammen med 20 kraftige lenker med hvert sitt bumerke, og disse er fra gårder i Våler og Svinndal. Bumerkene er fra 1600- og 1700-tallet. Disse symboliserer samhold og styrke som har bidratt til at kommunen har vokst.


Butegn

Bakerst på kjedet er det et lite våpenskjold som er adelsvåpenet til slekten Fluga som hadde sete på Mosseros

Kjedets symbolikk er: Kommunevåpen à Kongemakt, offentlighet Kirke à Åndelige verdier Bumerker à Den vanlige innbygger

Kjedet er designet av Einar Pedersen og ble gitt som gave fra Rygge Vaaler Sparebank 23.08.1987

Det ble overlevert under bygdedagen av avdelingsleder Erik Listerud.