Forside Organisasjon Seksjon miljø og teknikk

Seksjon miljø og teknikk

Miljø og teknikk har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune.

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Miljø og teknikk har kommunalsjef Bent Melleby som leder. Send ham epost på Bent.Melleby@valer.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker å komme i kontakt med ham.

Seksjonens viktigste ansvarsområder:

• Landbruk – skog og jordbruk
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
• Renhold kommunale bygg
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser
• Kommunale kummer og avløpsledninger
• Vannforsyning – i samarbeid med Våler vannverk
• Natur og friluftsliv
• Viltforvaltning
• Renovasjon
• Byggesak
• Geodata

Byggesak

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Miljø og teknikk er: postmottak@valer.kommune.no

Bent Melleby

Kommunalsjef
Bent.Melleby@valer.kommune.no

Atle Saxegaard

Avdelingsleder for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og Energisparekontrakt-koordinator

Bjørn Gangestad

Avdelingsleder for FDV - Renhold

Emilio Alvarenga

Avdelingsleder for Vann og avløp og Klima kontaktperson

Anders Mo

Plan- og byggesaksbehandler

Janne Marie Eriksen

Byggesaksbehandler

Sven Olav Martinsen

Skogbrukssjef

Peder Unum

Rådgiver landbruk

Knut Frammarsvik

Geodataansvarlig

Eirik Thorkildsen Næss

Prosjektkoordinator - Ny Kirkebygden skole