Forside Organisasjon Seksjon miljø og teknikk

Seksjon miljø og teknikk

Miljø og teknikk har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune.

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Miljø og teknikk har kommunalsjef Bent Melleby som leder. Send ham epost på Bent.Melleby@valer-of.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker å komme i kontakt med ham.

Seksjonens viktigste ansvarsområder:

• Landbruk – skog og jordbruk
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
• Renhold kommunale bygg
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser
• Kommunale kummer og avløpsledninger
• Vannforsyning – i samarbeid med Våler vannverk
• Natur og friluftsliv
• Viltforvaltning
• Renovasjon
• Byggesak
• Geodata

Byggesak

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Miljø og teknikk er: postmottak@valer.kommune.no

Bent Melleby

Kommunalsjef
bent.melleby@valer-of.kommune.no

Elin S. Johansen

Sekretær

Anders Mo

Plan- og byggesaksbehandler

Eirik Thorkildsen Næss

Byggesaksbehandler

Sven Olav Martinsen

Skogbrukssjef

Jørn Olsen

Oppsynsmann kommunale veier og plasser

Bjørn Gangestad

Fagsjef kommunale bygg

Peder Unum

Rådgiver landbruk

Knut Frammarsvik

Geodataansvarlig

Emilio Alvarenga

Ingeniør vann og avløp


Atle Saxegaard

Prosjektkoordinator