Forside Organisasjon Seksjon miljø og teknikk

Seksjon miljø og teknikk

Miljø og teknikk har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune.

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset. 

Ledelse:

Miljø og teknikk har kommunalsjef Bent Melleby som leder. Send ham epost eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker å komme i kontakt med ham.

Seksjonens viktigste ansvarsområder:

• Landbruk – skog og jordbruk
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
• Renhold kommunale bygg
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser
• Kommunale kummer og avløpsledninger 
• Vannforsyning – i samarbeid med Våler vannverk
• Natur og friluftsliv
• Viltforvaltning
• Renovasjon
• Byggesak
• Geodata 

Byggesak

Kontaktpersoner:

Bent Melleby

Kommunalsjef
bent.melleby@valer-of.kommune.no

Elin S. Johansen

Sekretær
elin.johansen@valer-of.kommune.no

Erik Nilsen

Fagansvarlig vann, avløp, renovasjon, brann og feiing
erik.nilsen@valer-of.kommune.no

Stian Berge

Plan og byggesaksbehandler
stian.berge@valer-of.kommune.no

Eirik Thorkildsen Næss

Byggesaksbehandler
eirik.thorkildsen.naess@valer-of.kommune.no

Sven Olav Martinsen

Skogbrukssjef
sven.martinsen@valer-of.kommune.no

Jørn Olsen

Oppsynsmann kommunale veier og plasser
jorn.olsen@valer-of.kommune.no

Bjørn Gangestad

Fagsjef kommunale bygg
bjorn.gangestad@valer-of.kommune.no

Peder Unum

Rådgiver landbruk
peder.unum@valer-of.kommune.no

Knut Frammarsvik

Geodataansvarlig
knut.frammarsvik@valer-of.kommune.no