Forside Organisasjon Seksjon oppvekst og kultur

Seksjon oppvekst og kultur

Seksjon oppvekst og kultur har driftsansvar for kommunal grunnskole- og voksenopplæring, kommunale barnehager, kulturtilbud og barnevernstjenester.

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset.

Ansvarsområder og tjenester:

Seksjon oppvekst og kultur skal:

- føre tilsyn med skolene og barnehagene i forhold til lovverket.
- generelt drifte og utvikle tjenestetilbudene.
- medvirke i saksbehandling for politisk nivå.
- være vedtaksmyndighet på spesialpedagogisk hjelp.
- initiere utviklingsarbeid og kompetanseutvikling.
- ha et overordnet ansvar for SFO-tilbudet i grunnskolen.
- ha ansvar for voksenopplæringen
- gi, utvikle og stimulere til kulturtilbud til innbyggerne i Våler
- ivareta tjenestetilbud etter barnevernlovgivningen.

To barn leier hverandre på tur

Kontaktpersoner:

Feller epostadresse for oppvekst og kultur: postmottak@valer-of.kommune.no

Rita Larsen

Sekretær

Kristin Gundersen

Skolefaglig rådgiver


Anne Marie Stick Fjeldstad

Barnehagefaglig rådgiver

Grete Annette Nordengen

Skolefaglig IKT-rådgiver

Lillian Høstaker

Kulturfaglig rådgiver

Arve Langøy

Leder for barnevernet