Forside Organisasjon Seksjon oppvekst og kultur

Seksjon oppvekst og kultur

Seksjon oppvekst og kultur har driftsansvar for kommunal grunnskole- og voksenopplæring, kommunale barnehager, kulturtilbud og barnevernstjenester.

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 2. etasje på Herredshuset. 

Ledelse:

Oppvekst og kultur har kommunalsjef Jo Wangen som leder. Send ham epost eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker å komme i kontakt med ham.

Ansvarsområder og tjenester:

Seksjon oppvekst og kultur skal:

- føre tilsyn med skolene og barnehagene i forhold til lovverket.
- generelt drifte og utvikle tjenestetilbudene.
- medvirke i saksbehandling for politisk nivå.
- være vedtaksmyndighet på spesialpedagogisk hjelp.
- initiere utviklingsarbeid og kompetanseutvikling.
- ha et overordnet ansvar for SFO-tilbudet i grunnskolen.
- ha ansvar for voksenopplæringen
- gi, utvikle og stimulere til kulturtilbud til innbyggerne i Våler
- ivareta tjenestetilbud etter barnevernlovgivningen.

To barn leier hverandre på tur

Kontaktpersoner:

Jo Wangen

Kommunalsjef oppvekst og kultur
jo.wangen@valer-of.kommune.no

Rita Larsen

Sekretær
rita.larsen@valer-of.kommune.no

Kristin Gundersen

Skolefaglig rådgiver
kristin.gundersen@valer-of.kommune.no

Anne Marie Stick Fjeldstad

Barnehagefaglig rådgiver
anne-marie.fjeldstad@valer-of.kommune.no

Grete Annette Nordengen

Skolefaglig IKT-rådgiver
grenor@valerskolen.no

Lillian Høstaker

Kulturfaglig rådgiver
lillian.hostaker@valer-of.kommune.no

Kjell Berntsen

Kontakt fritidsklubb
kjell.berntsen@valer-of.kommune.no

Arve Langøy

Leder for barnevernet
arve.langoy@valer-of.kommune.no