Forside Organisasjon Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen

Ansvarsområder og tjenester:

• Administrativ ledelse og koordinering av seksjonene
• Interkommunalt samarbeid
• Innkjøpsavtaler 
• Budsjett og finansforvaltning
• Regnskap, lønn, fakturering og innfordring av kommunale krav
• Sekretariat og regnskapsførsel for stiftelser
• Eiendomsskatt
• Post/arkiv
• Politisk sekretariat
• Kommune- og stortingsvalg
• Serverings, salgs og skjenkebevillinger
• Felles IKT-drift
• Sentralbord