Forside Organisasjon Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen

Ansvarsområder og tjenester:

• Administrativ ledelse og koordinering av seksjonene
• Interkommunalt samarbeid
• Innkjøpsavtaler 
• Budsjett og finansforvaltning
• Regnskap, lønn, fakturering og innfordring av kommunale krav
• Sekretariat og regnskapsførsel for stiftelser
• Eiendomsskatt
• Post/arkiv
• Politisk sekretariat
• Kommune- og stortingsvalg
• Serverings, salgs og skjenkebevillinger
• Felles IKT-drift
• Sentralbord


Ledelse:

Sentraladministrasjonen har assisterende rådmann Harald Hammer som leder. Send ham epost eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker å komme i kontakt med ham.

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for sentraladministrasjonen: postmottak@valer-of.kommune.no

Harald Hammer

Assisterende rådmann

harald.hammer@valer-of.kommune.no

Susann Toverød

Kommunearkivar

Bjørn Stian Berglund

Arkivar

Nina Voldengen

Sentralbord/sekretær

Heidi Holm

Sentralbord/sekretær

Leif Ombustvedt

Fagsjef regnskap

Unni Sandem

Konsulent

Runar Holter

Økonomikonsulent

Tom Bastiansen

IT-konsulent

Erik Børseth

IT-konsulent