Forside Organisasjon Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune

Lokalisering:

Staben er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Stab HR og administrasjon har personalsjef Ann-Kristin Knudsen som leder. Send henne en epost

E-POST: ANN.KRISTIN.KNUDSEN@VALER.KOMMUNE.NO

eller ringe kommunens sentralbord

TLF: SENTRALBORDET 69289100

Stabens viktigste ansvarsområder:

  • Sak/arkiv, åpning av post og kommunens epostmottak, journalføring og arkivering, rydding av arkivmateriale til bortsettingsarkiv,
  • lønn og tariff, lokal lønnspolitikk / seniorpolitikk, lønnsforhandlinger, godtgjørelser
  • lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning,
  • fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner),
  • arbeidstidsordninger, turnus, rådgivning på pensjonsområdet, omstilling, endringsarbeid, permisjonsregelement
  • personalsaker, HMS, arbeidspolitikk
  • inkluderende arbeidsliv, attføring, opplæring og kompetanseutvikling,
  • rekruttering og tilsettinger, lærlingeordningen, praksisplasser,
  • sentralbord
  • politisk møtesekretariat

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab HR og administrasjon er:
postmottak@valer.kommune.no

Ann Kristin Knudsen
leder Stab HR og administrasjon

Unni Sandem
konsulent

Nina Voldengen
sentralbord/sekretær

Anne Laila Kirkeng
arkivfaglig ansvarlig

Bjørn Stian Berglund Eldor
arkivar

Susann Toverød
arkivar/møtesekretariat

Hr Og Administrasjon2