Forside Organisasjon Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune

Stabens viktigste ansvarsområder:

  • Sak/arkiv, åpning av post og kommunens epostmottak, journalføring og arkivering, rydding av arkivmateriale til bortsettingsarkiv, innsynshenvendelser
  • lønn og tariff, lokal lønnspolitikk / seniorpolitikk, lønnsforhandlinger, godtgjørelser
  • lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning
  • fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner)
  • arbeidstidsordninger, turnus, rådgivning på pensjonsområdet, omstilling, endringsarbeid, permisjonsreglement
  • personalsaker, HMS, arbeidspolitikk
  • inkluderende arbeidsliv, attføring, opplæring og kompetanseutvikling,
  • rekruttering og tilsettinger, lærlingeordningen, praksisplasser
  • sentralbord
  • politisk møtesekretariat

Lokalisering:

Staben er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset.

Ledelse:

Stab HR og administrasjon har personalsjef Ann-Kristin Knudsen som leder. Send henne en epost

E-POST: ANN.KRISTIN.KNUDSEN@VALER.KOMMUNE.NO

eller ring kommunens sentralbord

TLF: SENTRALBORDET 69289100
Kontor bilde pixabay

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab HR og administrasjon er:
postmottak@valer.kommune.no

Ann Kristin Knudsen
Leder Stab HR og administrasjon

Unni Sandem
konsulent

Nina Voldengen
sentralbord/sekretær

Anne Laila Kirkeng
arkivfaglig ansvarlig

Bjørn Stian Berglund Eldor
arkivar

Rita Larsen
sekretær

Hege Kubberud

sekretær

Gry Hege Strand

sekretær

Elin S. Johansen
sekretær

Susann Toverød
arkivar/møtesekretariat