Forside Organisasjon Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon

Staben jobber med drift, rådgivning, strategi og utvikling

Stab HR og administrasjon har følgende oppgaver:

Sak/arkiv, lønn og tariff, lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning, fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner), arbeidstidsordninger, turnus, rådgivning på pensjonsområdet, omstilling, endringsarbeid, personalsaker, HMS, inkluderende arbeidsliv, attføring, opplæring og kompetanseutvikling, rekruttering og tilsettinger, lærlingeordningen, praksisplasser, sentralbord, arbeidsgiverpolitikk, permisjonsreglement, lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk, arbeidstidsordninger, godtgjørelser og lønnsforhandlinger.


Kontaktinformasjon:

Epost: postmottak@valer-of.kommune.no

Telefon: 69 28 91 00


Ansatte:

Ann Kristin Knudsen - leder Stab HR og administrasjon - ann.kristin.knudsen@valer-of.kommune.no
Unni Sandem - konsulent
Nina Voldengen - sentralbord/sekretær
Bjørn Stian Berglund - arkivar
Susann Toverød - kommunearkivar