Forside Organisasjon Stab IT, innovasjon og utvikling

Stab IT, innovasjon og utvikling

Stab for IT, innovasjon og utvikling har ansvar for kommunens innovasjons- og utviklingsarbeid, gevinstrealisering og tilhørende styringssystemer, IT og digitalisering, samt oppfølging av kommunens samlede prosjektportefølje.


Kontaktinformasjon:

Epost: postmottak@valer-of.kommune.no

Telefon: 69 28 91 00


Ansatte:

Tale Westvik - leder Stab IT, innovasjon og utvikling - tale.westvik@valer-of.kommune.no
Tom Bastiansen - IT-konsulent
Erik Børseth - IT-konsulent
Eivind Minge - Rådgiver IT og digitalisering