Forside Organisasjon Stab IT, innovasjon og utvikling

Stab IT, innovasjon og utvikling

Stab IT, innovasjon og utvikling har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune

Lokalisering:

Stab IT, innovasjon og utvikling er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset

Ledelse:

Leder for stab IT, innovasjon og utvikling har Tale Westvik som leder. Send henne en epost på tale.westvik@valer-of.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69289100 om du ønsker kontakt.

Stabens viktigste ansvarsområder:

  • kommunens innovasjons- og utviklingsarbeid,
  • gevinstrealisering og tilhørende styringssystemer,
  • IT og digitalisering,
  • oppfølging av kommunens samlede prosjektportefølje.


Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for stab IT, innovasjon og utvikling er: postmottak@valer-of.kommune.no

Tale Westvik

leder Stab IT, innovasjon og utvikling

Tom Bastiansen

IT-konsulent

Erik Børseth

IT-konsulent

Eivind Minge

Rådgiver IT og digitalisering

Innovasjon1