Forside Organisasjon Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og it leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne i Våler kommune

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset

Ledelse:

Stab økonomi, innkjøp og it har Rolf Terje Hårberg som leder. Send han epost på rolf.terje.harberg@valer.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker kontakt.

Stabens viktigste ansvarsområder:

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, finansforvaltning, fakturering, innfordring, eiendomsskatt, kommunens innovasjon og utviklingsarbeid, it og digitalisering.

Skatt:
Fra 01.11.20 er skatteoppkreveren blitt statlig og oppgavene er flyttet over til Skatteetaten.

Spørsmål om skattemelding (tidligere selvangivelse), ligning, folkeregister, innbetaling av restskatt, forskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal rettes til Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller via denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab økonomi, innkjøp og it er: postmottak@valer.kommune.no

Rolf Terje Hårberg
Økonomisjef

Leif Ombustvedt
fagsjef regnskap

Runar Holter-Belgen
økonomikonsulent

Tom Bastiansen
it-ansvarlig

Erik Børseth
it-ansvarlig

Okonomi1