Forside Organisasjon Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og it leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne i Våler kommune

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset

Ledelse:

Stab økonomi, innkjøp og it har Rolf Terje Hårberg som leder. Send han epost på rolf.terje.harberg@valer.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker kontakt.

Stabens viktigste ansvarsområder:

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, finansforvaltning, innfordring, eiendomsskatt, kommunens innovasjon og utviklingsarbeid, it og digitalisering.

Skatt:
Spørsmål om skattemelding (tidligere selvangivelse), ligning og folkeregister skal rettes til Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller via denne linken: https://www.skatteetaten.no/person/

Spørsmål om innbetaling av restskatt, forskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal rettes til Våler skatteoppkreverkontor på telefon 69 24 80 00. Skatteoppkreveren i Våler er samlokalisert med Moss kemnerkontor og holder til i Kirkegata 14 A - 5. etasje - i Moss.

Fra 01.11.20 vil skatteoppkreveren bli statlig og oppgavene flyttes over til Skatteetaten. Nærmere informasjon om dette vil bli kunngjort innen 01.11.20.


Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab økonomi, innkjøp og it er: postmottak@valer.kommune.no

Rolf Terje Hårberg
Økonomisjef

Leif Ombustvedt
fagsjef regnskap

Runar Holter
økonomikonsulent

Tom Bastiansen
it-ansvarlig

Erik Børseth
it-ansvarlig

Okonomi1