Forside Organisasjon Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og it

Stab økonomi, innkjøp og it leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne i Våler kommune

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset

Ledelse:

Stab økonomi, innkjøp og it har Rolf Terje Hårberg som leder. Send han epost på rolf.terje.harberg@valer.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker kontakt.

Stabens viktigste ansvarsområder:

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring og skatteinnkreving, eiendomsskatt, kommunens innovasjon og utviklingsarbeid, it og digitalisering.

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab økonomi, innkjøp og it er: postmottak@valer.kommune.no

Rolf Terje Hårberg

Økonomisjef

Leif Ombustvedt

fagsjef regnskap

Runar Holter

økonomikonsulent

Tom Bastiansen

it-ansvarlig

Erik Børseth

it-ansvarlig

Okonomi1