Forside Organisasjon Stab økonomi og politiske styringsorganer

Stab økonomi og politiske styringsorganer

Oppgaver som inngår i staben er budsjett, regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring og skatteinnkreving, eiendomsskatt, revisjon og politisk sekretariat (herunder valggjennomføring og oppfølging av råd og utvalg).


Kontaktinformasjon:

Epost: postmottak@valer-of.kommune.no

Telefon: 69 28 91 00

Ansatte:

Harald Hammer - assisterende rådmann/leder -harald.hammer@valer-of.kommune.no
Leif Ombustvedt - fagsjef regnskap
Runar Holter - økonomikonsulent