Forside Organisasjon Stab økonomi og innkjøp

Stab økonomi og innkjøp

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring og skatteinnkreving, eiendomsskatt.

Kontaktinformasjon:

Epost: postmottak@valer-of.kommune.no

Telefon: 69 28 91 00

Ansatte:

Rolf Terje Hårberg - økonomisjef/leder
Epost: rolf.terje.harberg@valer-of.kommune.no

Leif Ombustvedt - fagsjef regnskap
Runar Holter - økonomikonsulent