Forside Organisasjon Stab økonomi og innkjøp

Stab økonomi og innkjøp

Stab økonomi og innkjøp har mange ulike oppgaver i Våler kommune

Lokalisering:

Seksjonens ledelse med stab er lokalisert i 1. etasje på Herredshuset

Ledelse:

Stab økonomi og innkjøp har Rolf Terje Hårberg som leder. Send han epost på rolf.terje.harberg@valer-of.kommune.no eller ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 om du ønsker kontakt.

Stabens viktigste ansvarsområder:

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring og skatteinnkreving, og eiendomsskatt.

Kontaktpersoner:

Felles epostadresse for Stab økonomi og innkjøp er: postmottak@valer-of.kommune.no

Rolf Terje Hårberg

Økonomisjef

Leif Ombustvedt

fagsjef regnskap

Runar Holter

økonomikonsulent

Okonomi1