Forside Politikk Fast utvalg for helse og omsorg

Fast utvalg for helse og omsorg

Fast utvalg for helse og velferd skal behandle saker som vedrører dette fagfeltet og bli orientert om status og utfordringer i seksjonen.

Møtene blir avholdt ute i de ulike virksomhetene som er organisert under seksjon Helse og velferd. Her får utvalget en innledning fra virksomhetsleder om den aktuelle virksomheten, utfordringer og muligheter. Utvalget setter av 30 minutter til innbyggerdialog. Behandling av saker er selvfølgelig også en sentral del av oppgavene.

Brynjar H

Leder Brynjar Høidebraaten

Leder:

Brynjar Høidebraaten
Krf

Nestleder:

Tom Otterbekk
AP

Medlem:

Ingrid Tofteberg
SP

Medlem:

Thomas Hagen
SP

Medlem:

Inger Johanne Sælid Grimsrud
Krf

Medlem:

Marte Ø. Eklund 
AP

Medlem:

Leif Odd Feragen
H

Varamedlem:

Harald Nordli
SP

Varamedlem:

Ole Paulshus
SP

Varamedlem:

Tom Bakken
FRP

Varamedlem:

Therese Kiserud
SP

Varamedlem:

Steinar Roos
H