Forside Politikk Fast utvalg for oppvekst og kultur

Fast utvalg for oppvekst og kultur

Møtene blir avholdt ute i de ulike virksomhetene som er organisert under seksjon Oppvekst og kultur. Her får utvalget en innledning fra virksomhetsleder om den aktuelle virksomheten, utfordringer og muligheter. Utvalget setter av 30 minutter til innbyggerdialog. Behandling av saker er selvfølgelig også en sentral del av oppgavene.

Britt Johanne Ostby Sp

Britt Johanne Østby

Leder:

Britt Johanne Østby
SP

Nestleder:

Mats Melleby 
SP

Medlem:

Anders Wethal 
SP

Medlem:

Kai Guttulsrud
AP

Medlem:

Elisabeth Sælid Kjærnsrød
Krf

Medlem:

Lena Linge
Uavh.

Medlem:

Petter Martinsen
H

Varamedlem:

Fredrik Bjerketvedt
SP

Varamedlem:

Lorna Katrin Munthe
Krf

Varamedlem:

Else Villadsen
SP

Varamedlem:

Preben Enerhaugen
FRP

Varamedlem:

Pål Lysgård
H