Forside Politikk HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019


Innstillingen fra formannskapet finner du i lenken under, eller du kan lese den ved å komme til herredshuset.

HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019-2022
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022
FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-22 FOR VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
SAKSPROTOKOLL
RAPPORT MED ØKONOMISK ANALYSE OG FORESLÅTTE EFFEKTIVISERINGSTILTAK - AGENDA KAUPANG