Forside Politikk Kommende saker

Kommende saker

Her kan du lese om kommende saker til utvalg-, formannskap- og kommunestyremøter. Dette er foreløpig plan, og endringer kan skje fram til endelig saksliste er besluttet av møteleder.

Kontrollutvalget har årets første møte 17. januar 2018.

  • Møtet inkluderer dialog med rådmannen; orientering om vedtatt budsjett, med spørsmål og svar i forhold til eventuelle utfordringer, tjenestetilbud, virksomheter mm.

Saker til formannskapet 25. januar 2018 - foreløpig plan:

  • Innspill til KS vedr lønnsoppgjør 2018 og tariffavtalen.
  • Om forslag til "KommuneTV" (streaming) av politiske møter.
  • Om forslag til at innbyggere skal kunne stille spørsmål i politiske møter.
  • Etter møteslutt: 1) Administrativ informasjon om justeringer i organisasjon Våler kommune. 2) Innspill vedr. budsjettseminar mai 2018.

Rådet for eldre og funksjonshemmede (REF) har neste møte 12. februar 2018.

  • Velferdsteknologi er viktig sak på agendaen.

Oppvekst og kulturutvalget (OKU) har neste møte 13. februar 2018.

  • Feriestengning i barnehagene

Helse og omsorgsutvalget (HOU) har neste møte 14. februar 2018.

  • NAV Våler orienterer om sin virksomhet.