Forside Politikk Kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Våler

Her finner du medlemmene av Kontrollutvalget, møtedatoer, møteinnkallinger og protokoller. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum.

Kontrollutvalget 2015 - 2019 

Rolle Navn Parti
Leder Andreas Holm H
Nestleder Pauli Staaalesen FRP
Medlem Anne Kristine Graff SP
Varamedlem Jan Dahler AP
Varamedlem Rune Rafshol H
Varamedlem Roger Brennvall FRP
Varamedlem Kjerstin W. Funderud SP
MØTEPROTOKOLL 01.11.2017
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 17.01.18 (PDF)
Møtedato Klokkeslett Sted
17.01.2018 15.00 Våler herredshus
23.05.2018 15.00 Våler herredshus
20.06.2018 15.00 Våler herredshus