Forside Politikk Kontrollutvalget 2015-2019

Kontrollutvalget 2015-2019

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.

Rolle Navn Parti
Leder Andreas Holm H
Nestleder Pauli Staalesen FRP
Medlem Anne Kristine Graff SP
Varamedlem Jan Dahler AP
Varamedlem Rune Rafshol H
Varamedlem Roger Brennvall FRP
Varamedlem Kjerstin W. Funderud SP
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.05.2019
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 29.05.2019
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 17.1.2018
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 17.1.2018
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 23.05.2018
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 23.05.2018
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 05.09.2018
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 06.12.2018
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 06.12.2018
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 23.01.2019
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 23.01.2019
Møtedato Klokkeslett Sted
23.01.2019 15.00 Våler herredshus
29.05.2019 15.00 Våler herredshus
26.06.2019 - MØTET UTGÅR! 15.00 Våler herredshus
26.09.2019 15.00 Våler herredshus
13.11.2019 15.00 Våler herredshus