Forside Politikk Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.


MØTER I KONTROLLUTVALGET - 2.HALVÅR 2021:

Onsdag 22. september kl. 09.00
Onsdag 17. november kl. 09.00

MØTEINNKALLING 22.09.2021
MØTEPROTOKOLL 09.06.2021
MØTEINNKALLING 09.06.2021
MØTEPROTOKOLL 17.02.2021
MØTEINNKALLING 17.02.2021


Medlemmer Kontrollutvalget i Våler:

Rolle Navn Parti
For Sp, Ap, Krf og Frp:
Leder Tom Brubak Frp
Medlem Anne Kristine Graff Sp
Medlem Fredrik Bjerketvedt Sp
Varamedlem Jan Dahler Ap
Varamedlem Gerd Marie Corneliussen Sp
Varamedlem Johan Isak Hjertebråten Frp
Varamedlem Elisabeth Kjærnsrød Krf
For H, Sv og R:
Nestleder Jorunn Helene Tinglum SV
Medlem Egil Holm H
Varamedlem Bjørn Frøland H
Varamedlem Pål Tveiten Sv
Varamedlem Ulla Listerud H
Varamedlem Christian Østberg H

Kontaktinformasjon (kun medlemmer):

Tom Andre Brubak, Texnesbakken 9, 1591 Sperrebotn, 90838670, brubak@online.no

Anne Kristine Graff, Vålerveien 828, 1591 Sperrebotn, 90850187, anne.kristine.graff@valer.kommune.no

Fredrik Bjerketvedt, Svinndalveien 383, 1593 Svinndal, 90020442, fredrik.bjerketvedt@valer.kommune.no

Jorunn Helene Tinglum, Vardeveien 5, 1593 Svinndal, 97069027, jtinglum@online.no

Egil Holm, Augerødkollen 7, 1591 Sperrebotn, 95182807, egh@unox.no

MØTEPROTOKOLL 16.12.2020
MØTEINNKALLING 16.12.2020
MØTEPROTOKOLL 07.10.2020
MØTEINNKALLING 07.10.2020
MØTEPROTOKOLL 04.06.2020
MØTEINNKALLING 04.06.2020
MØTEPROTOKOLL 29.05.2020
MØTEINNKALLING 29.05.2020
MØTEPROTOKOLL 29.04.2020
MØTEINNKALLING 29.04.2020
MØTEPROTOKOLL 26.02.2020
MØTEINNKALLING 26.02.2020
MØTEPROTOKOLL 13.11.2019
MØTEINNKALLING 13.11.2019
MØTEPROTOKOLL 26.09.2019
MØTEINNKALLING 26.09.2019
MØTEPROTOKOLL 29.05.2019
MØTEINNKALLING 29.05.2019
MØTEPROTOKOLL 23.01.2019
MØTEINNKALLING 23.01.2019