Forside Politikk Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.

Rolle Navn Parti
For Sp, Ap, Krf og Frp:
Leder Tom Brubak Frp
Medlem Inger Marie D. Standal Sp
Medlem Fredrik Bjerketvedt Sp
Varamedlem Jan Dahler Ap
Varamedlem Gerd Marie Corneliussen Sp
Varamedlem Anne Kristine Graff Sp
Varamedlem Johan Isak Hjertebråten Frp
Varamedlem Elisabeth Kjærnsrød Krf
For H, Sv og R:
Nestleder Ronja Johansen R
Medlem Egil Holm H
Varamedlem Bjørn Frøland H
Varamedlem Jorunn Tinglum Sv
Varamedlem Ulla Listerud H
Varamedlem Christian Østberg H

Kontaktinformasjon medlemmer:
Tom Andre Brubak, Texnesbakken 9, 1591 Sperrebotn, 90838670, brubak@online.no
Inger Marie Drillestad Standal, Folkestadlia 5, 1592 Våler, 92829281, folkestadlia5@online.no
Fredrik Bjerketvedt, Svinndalveien 383, 1593 Svinndal, 90020442, fredrik.bjerketvedt@valer.kommune.no
Ronja Johansen, Turulia 34, 1592 Våler, 45515768, Ronja.johansen@valer.kommune.no
Egil Holm, Augerødkollen 7, 1591 Sperrebotn, 95182807, egh@unox.no


NESTE MØTE I KONTROLLUTVALGET ER:

Møtedato Klokkeslett Sted
26.02.2020 09.00 Våler herredshus
29.04.2020 09.00 Våler herredshus
03.06.2020 09.00 Våler herredshus
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 26.02.2020
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 13.11.2019
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 13.11.2019
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 26.09.2019
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 26.09.2019
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.05.2019
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 29.05.2019
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 23.01.2019
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 23.01.2019