Forside Politikk Lokaldemokrati - folkevalgte

Lokaldemokrati - folkevalgte

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere måter du kan fremme dine synspunkter på.

Lokaldemokrati er både en betegnelse på den formelle folkevalgte organiseringen av lokale enheter innenfor et statlig styringssystem og et demokratisk ideal (kilde: Store norske leksikon).

Involvering og samspill er svært viktig, og dette vil ha fokus i videreutviklingen av de uformelle og formelle sidene av lokaldemokratiet i Våler kommune.

En hovedutfordring er å ha en god balanse mellom en kommunes handlingsevne og befolkningens muligheter til å delta direkte i utformingen av den lokale politikken. Vi må finne en effektiv fremgangsmåte og balanse i den folkelige deltakelsen i utviklingen av lokalsamfunnet.


ETISKE RETNINGSLINJER VÅLER KOMMUNE
DELEGERINGSDOKUMENT VÅLER KOMMUNE
REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 2019
REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOLKEVALGTE - OPPDATERT AV KOMMUNESTYRET 13.02.2020
FORSKRIFT 10.12.2020 OM FOLKEVALGTES ØKONOMISKE GODGJØRING
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024