Forside Politikk Ordføreren

Ordføreren

Medium Reidar1Web

Ordfører Reidar Kaabbel

Som ordfører i Våler kommune er jeg opptatt av at innbyggernes, næringslivets og lag og foreningers møte med kommunen skal være en positiv opplevelse.

Samarbeid

I Våler skal vi skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten, slik at vi sammen kan skape bærekraftig vekst. På den måten skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og i fritid.

Ville Vakre Våler

Våler kommune er en kommune med over 5593 innbyggere. Vi har den yngste befolkningen i Østfold, og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Vi er en kommune med mye skog, et rikt landbruk, gode oppvekstvilkår og boområder, flott natur, innsjøen Vansjø og et eldorado for natur- og jaktopplevelser. Kommunen kan tilby et variert organisasjon- og kulturtilbud og har fine rekreasjonsområder.

Visjonen

En viktig oppgave for kommunestyret vil være å fatte vedtak som videreutvikler Våler i tråd med kommunens visjon; «Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter»

VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)

Påvirkning og engasjement

For å følge det politiske livet i Våler, er du velkommen til å være tilhører på våre møter i kommunestyret, formannskapet og de ulike hovedutvalgene.

Ordførerens time

Ingen spørsmål er for små eller for store.


Er det noe du lurer på? Har du tips eller ideer? Sammen kan vi gjøre Våler enda bedre å bo og leve i.

Nå har du mulighet til en uformell prat med ordfører.

Velkommen innom - ingen påmelding. Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Ukedag Dato Klokkeslett

Kontaktopplysninger

Som ordfører, er det viktig for meg å ha god kontakt med sambygdinger og andre. Jeg vil være åpen og tilgjengelig og du er velkommen til å ta kontakt med meg på:

Kontakt meg!

KART TIL HERREDSHUSET

Med vennlig hilsen

Reidar Kaabbel

Ordfører