Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Ordføreren

Ordføreren

Medium Reidar1Web

Ordfører Reidar Kaabbel

Som ordfører i Våler kommune er jeg opptatt av at innbyggernes, næringslivets og lag og foreningers møte med kommunen skal være en positiv opplevelse.

Til alle innbyggere og ansatte i Våler kommune:

Vi står i en krevende og alvorlig situasjon som krever mye av hver enkelt av oss. De neste ukene blir annerledes enn det vi hadde tenkt oss for bare noen uker/dager siden. Jeg henstiller alle til å stille opp for hverandre, hjelpe hverandre og vise raushet.

Så kjære innbyggere: Ta vare på dere selv og vis omsorg og omtanke for alle rundt dere.

​TIL ALLE INNBYGGERE OG ANSATTE I VÅLER KOMMUNE

Samarbeid

I Våler skal vi skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten, slik at vi sammen kan skape bærekraftig vekst. På den måten skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og i fritid.

Ville Vakre Våler

Våler kommune er en kommune med over 5800 innbyggere. Vi har den yngste befolkningen i Østfold, og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Vi er en kommune med mye skog, et rikt landbruk, gode oppvekstvilkår og boområder, flott natur, innsjøen Vansjø og et eldorado for natur- og jaktopplevelser. Kommunen kan tilby et variert organisasjon- og kulturtilbud og har fine rekreasjonsområder.

Visjonen

En viktig oppgave for kommunestyret vil være å fatte vedtak som videreutvikler Våler i tråd med kommunens visjon; «Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter»

VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)

Påvirkning og engasjement

For å følge det politiske livet i Våler, er du velkommen til å være tilhører på våre møter i kommunestyret, formannskapet og de ulike hovedutvalgene.

KOMMENDE SAKER

Ordførerens time

Er det noe du lurer på? Har du tips eller ideer? Sammen kan vi gjøre Våler enda bedre å bo og leve i.

På grunn av pandemien er herredshuset stengt for besøkende fram til jul, derfor vil ordførerens time ikke bli avholdt som planlagt, men ordfører åpner for at innbyggerne kan ta direkte kontakt. Ingen spørsmål er for små eller for store, send gjerne ordfører en henvendelse på mail for videre avtale.

Kontaktopplysninger

Som ordfører, er det viktig for meg å ha god kontakt med sambygdinger og andre. Jeg vil være åpen og tilgjengelig og du er velkommen til å ta kontakt med meg på:

Kontakt meg!

KART TIL HERREDSHUSET
Med vennlig hilsen

Reidar Kaabbel

Ordfører