Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Råd og utvalg

Råd og utvalg

Vi har flere politiske råd og utvalg i Våler kommune.

Fast utvalg for oppvekst og kultur

Møtene blir avholdt ute i de ulike virksomhetene som er organisert under seksjon Oppvekst og kultur. Her får utvalget en innledning fra virksomhetsleder om den aktuelle virksomheten, utfordringer og muligheter. Utvalget setter av 30 minutter til innbyggerdialog. Behandling av saker er selvfølgelig også en sentral del av oppgavene.

Britt Johanne Ostby Sp

Britt Johanne Østby

Rolle Navn Parti
Leder Britt Johanne Østby SP
Nestleder Mats Melleby SP
Medlem Anders Wethal SP
Medlem Kai Guttulsrud AP
Medlem Elisabeth Sælid Kjærnsrød Krf
Medlem Lena Linge Uavh.
Medlem Petter Martinsen H
Varamedlem Fredrik Bjerketvedt SP
Varamedlem Lorna Katrin Munthe Krf
Varamedlem Else Villadsen SP
Varamedlem Preben Enerhaugen FRP
Varamedlem Pål Lysgård H

Fast utvalg for helse og velferd

Fast utvalg for helse og velferd skal behandle saker som vedrører dette fagfeltet og bli orientert om status og utfordringer i seksjonen.

Møtene blir avholdt ute i de ulike virksomhetene som er organisert under seksjon Helse og velferd. Her får utvalget en innledning fra virksomhetsleder om den aktuelle virksomheten, utfordringer og muligheter. Utvalget setter av 30 minutter til innbyggerdialog. Behandling av saker er selvfølgelig også en sentral del av oppgavene.

Brynjar H

Leder Brynjar Høidebraaten

Rolle Navn Parti
Leder Brynjar Høidebraaten Krf
Nestleder Tom Otterbekk AP
Medlem Ingrid Tofteberg SP
Medlem Thomas Hagen SP
Medlem Inger Johanne Sælid Grimsrud Krf
Medlem Marte Ø. Eklund AP
Medlem Leif Odd Feragen H
Varamedlem Harald Nordli SP
Varamedlem Ole Paulshus SP
Varamedlem Tom Bakken FRP
Varamedlem Therese Kiserud SP
Varamedlem Steinar Roos H

Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rådet er valgt for 2015 - 2019

Eldreutvalget

Leder Rolf Thoresen

Rolle Navn Mobil
Leder (eldre) Rolf Thoresen 970 69 034
Nestleder (funksjonsh.) Roger Brennvall 952 74 512
Medlem (eldre) Solveig Drillestad 907 96 111
Medlem (funksjonsh.) Jorun Vestad 402 38 949
Medlem (kommunestyret) Brynjar Høidebraaten 908 22 446
Vara (kommunestyret) Leif Odd Feragen 934 81 224
1. Vara (eldre) Jorunn Skallerud
2. Vara (eldre) Odd Georg Skovdahl
1. Vara (funksjonsh.) Lill-Tove Greiner Aspjøt
2. Vara (funksjonsh.) Kenneth Johansson

Kontrollutvalget 2015 - 2019 

Rolle Navn Parti
Leder Andreas Holm H
Nestleder Pauli Staaalesen FRP
Medlem Anne Kristine Graff SP
Varamedlem Jan Dahler AP
Varamedlem Rune Rafshol H
Varamedlem Roger Brennvall FRP
Varamedlem Kjerstin W. Funderud SP
MØTEPROTOKOLL 01.11.2017
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 17.01.18 (PDF)
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 17.01.18 (PDF)
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 23.05.18 (PDF)
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 23.05.18 (PDF)
MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET 05.09.2018 (PDF)
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 05.09.2018 (PDF)
Møtedato Klokkeslett Sted
17.01.2018 15.00 Våler herredshus
23.05.2018 15.00 Våler herredshus
20.06.2018 - UTGÅR! 15.00 Våler herredshus
05.09.2018 15.00 Våler herredshus
07.11.2018 - UTGÅR! 15.00 Våler herredshus
06.12.2018 15.00 Våler herredshus