Forside Politikk Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rådet er valgt for 2015 - 2019

Rolf Thoresen

Leder Rolf Thoresen

Leder (eldre):

Rolf Thoresen
970 69 034

Nestleder (funksjonsh.):

Roger Brennvall
952 74 512

Medlem (eldre):

Solveig Drillestad
907 96 111

Medlem (funksjonsh.):