Forside Politikk Regionrådet for Mosseregionen

Regionrådet for Mosseregionen

Regionrådet for Mosseregionen er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Råde og Våler.

Formål

Regionrådets formål er å utvikle regionen til beste for innbyggerne og de samarbeidende kommunene. Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.

Deltakere

Kommunenes ordførere samt 1 valgt opposisjonspolitiker per kommune utgjør regionrådet. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Vervet som leder av regionrådet går på omgang med to års funksjonstid.

Fra 01.01.2020 overtok Råde kommune ledervervet.
Fra 28.09.2021 overtok Moss kommune ledervervet.

Møtekalender og møtereferater

MØTEKALENDER OG MØTEREFERATER