Forside Politikk Saker, kunngjøringer og høringer

Saker, kunngjøringer og høringer

Se - og gi innspill til små og store saker som handler om utviklingen av Våler.

Våler kommunes årsberetning og regnskap for 2017

Våler skal være en attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv. Det er et mål at alle skal kunne leve gode liv i Våler, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. 

Årsberetning og regnskap for 2017 er nå ferdig og legges herved ut til innsyn for våre innbyggere og andre interesserte.

ÅRSBERETNING 2017 - VÅLER KOMMUNE
REGNSKAP 2017 - VÅLER KOMMUNE

Våler kommune har startet områderegulering av Gylderåsen.

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for mulig etablering av store datasenter. Det varslede planområdet er på ca 2650 daa. Endelig avgrensning vil avgjøres i planprosessen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 legges nå planprogram for områderegulering for Gylderåsen ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

Dokumentene til planen finner du her og i ekspedisjonen på herredshuset i Kjosveien 1.

Innspill til planarbeidet sendes Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold eller postmottak@valer-of.kommune.no innen 8. juni 2018.

 

 

PLANPROGRAM (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
VEDTAK (PDF)
VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)

Vi ønsker at så mange som mulig av Vålers innbyggere deltar i planprosessen og ønsker oss uttalelser til planprogrammet.

Uttalelser fremsettes skriftlig og sendes til:

Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold, eller til

postmottak@valer-of.kommune.no

Kommende saker

Her kan du lese om kommende saker til utvalg-, formannskap- og kommunestyremøter. Dette er foreløpig plan, og endringer kan skje fram til endelig saksliste er besluttet av møteleder.