Forside Politikk Saker, kunngjøringer og høringer

Saker, kunngjøringer og høringer

Se - og gi innspill til små og store saker som handler om utviklingen av Våler.

Våler kommune rullerer samfunnsdelen av kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel har betydning for alle kommunens roller, som tjenesteprodusent, myndighetsutøver, demokratisk arena og samfunnsutvikler. Den er ikke juridisk bindende, men legger føringer – et politisk grunnlag – for all annen planlegging  i kommunen.

 

Formannskapet vedtok 25. januar å legge forslag til planprogram for rullering av samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.

Planprogrammet sier HVA kommunen ønsker å vektlegge i ny samfunnsdel, HVEM som tenkes involvert i planprosessen og HVORDAN planprosessen skal foregå.

 

HØRINGSBREV (PDF)
PLANPROGRAM (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
VEDTAK (PDF)
VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)

Vi ønsker at så mange som mulig av Vålers innbyggere deltar i planprosessen og ønsker oss uttalelser til planprogrammet.

Uttalelser fremsettes skriftlig og sendes til:

Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold, eller til

postmottak@valer-of.kommune.no

 

Høringsfristen settes til 16. mars 2018

Kommende saker

Her kan du lese om kommende saker til utvalg-, formannskap- og kommunestyremøter. Dette er foreløpig plan, og endringer kan skje fram til endelig saksliste er besluttet av møteleder.

Saker til formannskapet (FSK) 1. mars 2018:

  • Fritak eiendomsskatt.
  • Utredning Kirkebygden skole - utsatt frist for rapport.
  • Våler vannverk - kommunal bankgaranti.
  • Revidering av beredskapsplan 2018.

Saker til kommunestyret (KST) 22. mars 2018:

  • Østfold Energi AS.
  • Direktesending av kommunestyremøter.
  • Spørsmål til kommunestyret.
  • Suppleringsvalg til fast utvalg for oppvekst og kultur.

Rådet for eldre og funksjonshemmede (REF) har neste møte 9. april 2018.

  • (Møtet 12. februar 2018 er kansellert av leder REF.)

Saker til formannskapet (FSK) 19. april 2018:

  • Forslag vedtekter næringsfond.