Forside Politikk Saker, kunngjøringer og høringer

Saker, kunngjøringer og høringer

Se - og gi innspill til små og store saker som handler om utviklingen av Våler.

Aktuelle kunngjøringer:

Her kan du lese om kommende saker til utvalg-, formannskap- og kommunestyremøter. Dette er foreløpig plan, og endringer kan skje fram til endelig saksliste er besluttet av møteleder. 

Saker til formannskapsmøte den 11. oktober:

-Avklaring kommuneplanens arealdel

-Områderegulering Gylderåsen - finansiering av planarbeid store Datasentre

-Skiensmodellen - tiltak mot sosial dumping og svart økonomi

-Hovedplan for husholdningsrenovasjon

-Overvannsveileder for kommune i vannområdene Morsa og Glomma sør

-Eiendomskatt - søknad om nedsettelse

-Tap på startlån - bruk av tapsfond

-Rapport med anbefaling ny Kirkebygden skole

Nye møtedatoer:

Formannskapsmøte som var satt til 13. september avlyses, neste møte blir 11. oktober 2018. Møte i partsammensatt-utvalg flyttes til 11. oktober 2018. Møte i helse-og velferdsutvalget 26. september avlyses, ny dato her er 21.november 2018.

ÅRSBERETNING 2017 - VÅLER KOMMUNE
REGNSKAP 2017 - VÅLER KOMMUNE
PLANPROGRAM (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
VEDTAK (PDF)
VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)