Forside Samfunnsutvikling og næring Næringsutvikling

Næringsutvikling

Våler kommune er medeier i Mosseregionens Næringsutvikling AS som har som formål å være regionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv.

MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING

I rådmannens presentasjon av budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 går det fram at satsing på næringsutvikling vil prioriteres i perioden.

HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 (PDF)